Actueel

Storage is storage niet meer

11 jan 2021

Storage is storage niet meer – Het echte werk zit in de software-installatie en configuratie.

In zijn roman ‘Bezonken rood’ schrijft Jeroen Brouwers: ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Als we niet beter weten, zouden we bijna denken dat hij het over de huidige ICT heeft. Zo is storage al lang niet meer alleen een server in een rack plaatsen. Joep Leurs van i3 groep weet als geen ander dat daar aanmerkelijk meer bij komt kijken.

In zijn roman ‘Bezonken rood’ schrijft Jeroen Brouwers: ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Als we niet beter weten, zouden we bijna denken dat hij het over de huidige ICT heeft. Zo is storage al lang niet meer alleen een server in een rack plaatsen. Joep Leurs van i3 groep weet als geen ander dat daar aanmerkelijk meer bij komt kijken.

Leurs loopt al een kleine twintig jaar mee in het IT-vak, waarvan de laatste tien bij i3 groep. Hoewel zijn huidige functienaam, Technical Consultant, helder is, lijkt het of zijn werk voor sommige mensen in de tijd is blijven steken. “Een tijdje terug las ik in een interne beoordeling dat de klant erg tevreden was over ‘de monteur’”, lacht hij. “Prima natuurlijk, maar het vakgebied is sterk gewijzigd de afgelopen tijd. Het is niet langer meer hardware centric, aangezien we de oplossing voornamelijk vormgeven vanuit de softwarelaag en de applicaties. Natuurlijk weten we wat de hardware kan, maar het echte werk zit in de software-installatie en configuratie. Het voornaamste onderdeel van mijn werk is het verzorgen van de integratie van de storage met de bestaande infrastructuur.”

Commodity

Als ‘monteur’ is Leurs betrokken bij de activiteiten van andere afdelingen binnen i3 groep. “Wij lopen mee in een voortraject en brengen advies uit met andere consultants naar aanleiding van de vragen uit de markt. Als een opdracht eenmaal is gegund, verzorg ik de daadwerkelijke installatie van de oplossing die samen met de klant is vastgesteld. Dat kan in huis zijn bij een organisatie voor een private cloud. Voor bedrijven die kiezen voor een hybride vorm verzorg ik sommige stukken van de infrastructuur buiten het eigen datacenter. Uiteraard moeten we op de locatie zijn voor het inbouwen van de hardware in de serverracks. Daarnaast kunnen wij het meeste werk remote uitvoeren. Zeker sinds de restricties in verband met COVID-19 ben ik nog maar zelden op locatie bij de klant of een extern datacenter.”

Leurs weet nog hoe spannend het was als hij twintig jaar terug een server mocht installeren bij een klant. “De fysieke installatie van één server met een tape unit was soms dagen werk. Maar inmiddels is de hardware een commodity geworden. De standaardisatie is enorm toegenomen en de foutgevoeligheid is drastisch gereduceerd, evenals de footprint. Een paar jaar geleden verving ik bij een klant drie volle racks aan verouderde storage door één bakje van twee units.”

Duidelijke afspraken

De specialisten van i3 groep trachten in het voortraject onvoorziene situaties zoveel mogelijk te elimineren. Desondanks kunnen er onverwachte problemen opdoemen. Enige tijd terug startte Leurs een implementatietraject voor een back-upoplossing bij een organisatie. “De klant had vooraf helder aangegeven dat een deel lokaal moest worden gerealiseerd. Voor het deel van de back-up naar de cloud zouden zij zelf de verbinding regelen. Onze aanname daarbij was dat deze verbinding voldeed aan de benodigde vereisten voor de oplossing. Tijdens het project bleek dat deze gedeelde verbinding ontoereikend was. Nu kunnen wij ook netwerkissues in negen van de tien gevallen uitstekend faciliteren, dus het probleem – als het dat al was – was snel verholpen. Juist om dit soort verrassingen te vermijden, maken wij in het voortraject duidelijke afspraken. Wat verwachten we van elkaar? Wie is verantwoordelijk voor wat? Waar liggen de gedeelde verantwoordelijkheden? Dat soort zaken. Ook wanneer blijkt dat iets waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen uit de rails dreigt te lopen, proberen wij mee te denken in het belang van de klant.”

Charme van IT

Zeker bij de grotere organisaties werkt i3 groep vaak samen met andere partners en leveranciers. Leurs benadrukt dat ook in deze onderlinge samenwerking de klant centraal staat. “Je hebt er niets aan wanneer partners elkaar afvallen. In het karakter van onze professionele dienstverlening doet i3 groep niet aan vingerwijzen als er iets mis gaat. Daar is de klant uiteindelijk de dupe van. Regelmatig treden wij bij grote projecten waar diverse leveranciers bij zijn betrokken op als primair aanspreekpunt, het zogeheten SPOC (Single Point of Contact).” Voor Leurs zit een van de grote charmes in IT in de beweeglijkheid van het vak en in het gegeven dat alles met elkaar verbonden is. “In het verleden was je als IT’er goed in één onderdeel. Nu is alles binnen infrastructuur sterk met elkaar geïntegreerd. Om storage goed te installeren moet je kennis hebben van networking, security, server virtualisatie en hyper converged oplossingen.
Juist dat houdt het werk ook boeiend, omdat ik mijzelf blijf ontwikkelen. Wat ik ook interessant vind is wanneer klanten een vraag bij mij neerleggen, zoals welke keuzes omtrent dataprotectie aan te bevelen zijn, of welke data waardevoller is dan andere en dus binnen de back-upstrategie anders moet worden behandeld. Over dit soort kwesties wordt vooraf niet altijd even zorgvuldig nagedacht. In ieder geval overzien veel organisaties de impact van bepaalde keuzes niet goed.”

De waarde van data

In het voortraject maakt i3 groep een zogeheten technische ‘sizing’. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de workloads binnen een bedrijf en de effectief gebruikte data. Deze vorm van data-analyse is essentieel, omdat helder moet zijn welke data on-premise moeten blijven en welke in de cloud mogen worden opgeslagen. Leurs legt uit dat het verkrijgen van deze inzichten puur is bedoeld om een zinnig advies te kunnen geven. “Het is niet zo dat ik zeg, deze data is AVG-gevoelig, dus ik zou het niet in de cloud zetten. Dat is meer het terrein van onze business consultants. Zij maken een organisatie bewust van de waarde van hun data. Wat ik in kaart breng is welke typen data er zijn en in mijn advies geef ik aan dat oplossing A, B of C daarvoor het meest geschikt is en dat je die op manier X of Y zo effectief mogelijk kan inrichten. Maar het gebeurt wel dat ik tijdens het beoordelen van de virtuele workloads essentiële data tegenkom die niet in de back-up wordt meegenomen. Dan ga ik daarover wel het gesprek aan met de klant. Ook communicatie is een stukje techniek”

Gekke wereld

Dat de cloud een hoge vlucht heeft genomen en nog altijd groeit, is evident. Toch is de groei minder voortvarend gegaan dan velen enkele jaren leden hadden voorspeld. Zo had i3 groep verwacht dat het leveren en installeren van hardware inmiddels sterker zou zijn afgenomen. Dat is niet het geval. “Je ziet zelfs dat bedrijven weer terug gaan naar een private cloud”, weet Leurs. “Het maakt niet uit of ik nu een oplossing implementeer in het datacenter van de klant of in een centraal datacenter van een cloud-provider. Uiteindelijk moet al de data ergens worden opgeslagen en van een betrouwbare back-up worden voorzien. Hoe het zich zal ontwikkelen? Volgens mij gaat IoT (Internet of Things) nog explosiever groeien dan het nu al doet. Datacenters zullen zeker blijven, maar ik geloof ook dat edge computing een steeds grotere rol gaat spelen. Veel compute-activiteit zal op de werkvloer plaatsvinden. Je ziet dat de automotive sector hier al echt ver in is. Dat is wat IT zo’n prachtig vak maakt. Het beweegt onophoudelijk. Als je nu tien jaar zou slapen, word je wakker in een hele gekke wereld.”

Joep Leurs