Actueel

Het belang van betrouwbare data restore

08 mei 2024

In de hedendaagse digitale wereld is data het meest waardevolle bezit van een organisatie. Het kunnen herstellen en terugzetten van data uit een back-up omgeving is essentieel, vooral met de nieuwe vereisten zoals de NIS2 richtlijn die strengere cybersecurity maatregelen eist. Dit belang is tweeledig: enerzijds zorgt het voor bedrijfscontinuïteit, anderzijds is het cruciaal voor compliance met regelgeving.

Waarom is dit belangrijk?

Betrouwbare back-ups beschermen organisaties tegen dataverlies door cyberaanvallen, systeemfouten, of andere disrupties. De recent geïmplementeerde NIS2 richtlijn benadrukt het belang van robuuste beveiligingspraktijken, inclusief effectieve en betrouwbare back-up- en restoreprocedures. Het niet kunnen terughalen van de juiste data kan leiden tot enorme operationele, financiële en reputatieschade.

Automatiseren van het testproces

Het automatiseren van het testproces voor back-ups verhoogt de efficiëntie en vermindert de kans op menselijke fouten. Dit zorgt voor regelmatige, systematische tests van back-upsystemen, wat garandeert dat ze altijd klaar zijn voor een onvoorziene gebeurtenis. Dit is niet alleen een best practice voor bedrijfsveiligheid, maar het helpt ook bij het naleven van normen en voorschriften door duidelijk te documenteren dat de back-ups functioneel en toegankelijk zijn.

Auditprocessen en compliance

Het hebben van gedetailleerde testresultaten speelt een cruciale rol in auditprocessen. Deze resultaten dienen als bewijs van compliance en effectiviteit van de back-up systemen. In het kader van NIS2 en andere regelgeving, kunnen goed gedocumenteerde en succesvolle restore tests dienen als belangrijk bewijs tijdens audits. Ze demonstreren dat een organisatie niet alleen voldoet aan de wetgeving, maar ook serieus investeert in data-integriteit en -veiligheid.

In de praktijk

Er is maar een manier om zeker te zijn dat data die in de back-up aanwezig is ook daadwerkelijk werkt na restore; testen! Hoe vaak je een dergelijke test moet uitvoeren hangt af van de classificatie en het belang van de data, en de mogelijkheid dit door het IT-team uit te laten voeren. Met name de beschikbare resources en tijd zijn hierbij vaak een beperkende factor. i³ groep “back-up integriteitszekerheid” dienst is ontwikkeld om dit geautomatiseerd uit te voeren en zo de bruikbaarheid van back-up te waarborgen. Flowcharts valideren de integriteit van de back-up aan de hand van eenvoudige lineaire tests tot aan complexe beslissing gebaseerde tests. Het system ondersteunt onder andere databases en file-shares, en biedt opties voor dataherstel na probleemdetectie. Daarnaast zijn er checks tegen ontwerpfouten zoals oneindige loops.

De automatisering van back-up tests en de integratie van resultaten in compliance rapportages is geen luxe, maar een noodzaak in het hedendaagse technologische landschap. Het biedt niet alleen zekerheid dat de organisatie kan blijven opereren na een incident, maar versterkt ook de positie bij regelgevende audits. Dit alles maakt de investering in geavanceerde back-up en hersteloplossingen, zoals onze managed dienst “back-up integriteitszekerheid” op basis van restAssured, een slimme keuze voor toekomstgerichte organisaties die hun data serieus nemen.