Actueel

De belofte van S3 voor object storage voor medische beelden

04 aug 2020

en rebranding naar ‘S3 groep’ zal het niet worden, maar i3 groep heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan met het inzetten van S3-compatible storage als opslag-tier voor medische beelden. Dit betekent dat het Vendor Neutral Archive gebruik maakt van de S3 API voor het opslaan van onderzoeken geproduceerd door grootverbruikers als Radiologie en Cardiologie en door andere afdelingen die gebruik maken van beeldvormende technieken. Kortom, de hoogste tijd om u weer eens bij te praten.

Even opfrissen – wat is S3 ook alweer?

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) is een public-cloud-gebaseerde object storage service. Verscheidene leveranciers hebben zich geconformeerd aan deze standaard bij het ontwikkelen van eigen producten die on-premise in de datacenters van een ziekenhuis kunnen worden gedeployed en daarnaast private cloud constructies mogelijk maken. Wel verschilt de compatibiliteit met de Amazon S3 API tussen de producten. Voor een overzicht van alle gedefinieerde operations – in de basis create, read, update, delete (CRUD), maar uitgebreider – zouden de ‘tech-savvy’ lezers eens naar de API Reference kunnen kijken die openbaar beschikbaar is op de website van AWS.

Object storage systemen onderscheiden zich door enorme schaalbaarheid, kostenefficiëntie, unieke mechanismen voor waarborging van de integriteit en duurzaamheid van data, en zijn ontworpen om altijd beschikbaar te zijn. Hierdoor vervalt zelfs de noodzaak om te back-uppen. Bovendien lenen de metadata bij objecten zich voor data analytics doeleinden die voorheen niet mogelijk waren.

Referentiecases

i3 groep heeft meerdere topklinische ziekenhuizen als klant die S3 object storage gebruiken als opslag-tier voor medische beelden, waarbij het Vendor Neutral Archive (VNA) gebruik maakt van de S3 API. De end-to-end performance is goed; wat eraan bijdraagt dat de medisch specialisten die de enterprise viewer (gekoppeld aan het VNA) gebruiken voor het raadplegen van de beelden, een optimale gebruikersbeleving hebben. Afgaand op het feit dat ziekenhuizen ieder jaar meer data produceren en nog steeds veelal terughoudend zijn met het verwijderen van data na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, beschikken onze klanten over een toekomstbestendige oplossing die bovendien de kosten behapbaar houdt.

 

Uitdagingen

Als overwogen wordt een beeldmanagementsysteem gebruik te laten maken van S3 object storage, is het belangrijk te beseffen dat het toepassen van ‘erasure coding’ geen goed idee is in het geval van kleine objecten. Afgaand op onze ervaring met beeld- en documentmanagement bij ziekenhuizen, variëren de bestandsgroottes enorm en zijn kleine objecten zeker geen uitzondering. Oplossingen hiervoor hebben we zowel aan de applicatie-kant gezien, waarbij het VNA containers vult met objecten en vervolgens de containers upload naar S3 object storage, maar ook aan de storage-kant bieden sommige leveranciers manieren om hiermee om te gaan.

Een uitdaging in veel bredere zin, is de mate van adoptie onder leveranciers van beeldmanagementsystemen. Niet alle leveranciers van een VNA of PACS (Picture Archiving and Communication System) bieden al S3 ondersteuning, maar er is wel een duidelijke trend in die richting. Dit hoeft echter geen showstopper te zijn voor ziekenhuizen die graag op dit vlak innoveren, want leveranciers van S3 object storage bieden vaak optioneel ook file services zodat het beeldmanagementsysteem op de conventionele manier via SMB/NFS gekoppeld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet om de periode te overbruggen tot het VNA of PACS de S3 API ondersteunt.

Nog onbenutte mogelijkheden

S3 object storage biedt veel interessante features die bij onze implementaties in combinatie met een VNA vooralsnog onbenut zijn gebleven, maar aanvullend onderzoek verdienen. In de context van opslag van medische beelden, gaan de toepassingen van deze features gepaard met specifieke complexiteiten.

Een voorbeeld is de aanvullende ransomware bescherming die wordt geboden door de mogelijkheid voor WORM (Write Once, Read Many). Op object- en bucket-niveau kan S3 Object Lock worden ingesteld voor een bepaalde periode. Gedurende deze periode kunnen de betreffende data dan met geen mogelijkheid gewijzigd of verwijderd worden. Oudere onderzoeken, in de vooral statische jaarlagen van het archief, zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. Complexiteit echter is dat de opslag-tier van een VNA verwijderingen dient te ondersteunen; denk ook aan het vergeetrecht van de patiënt.

Minstens zo interessant is de mogelijkheid voor het toekennen van aanvullende user-defined metadata aan opgeslagen objecten. Deze metadata verrijking ontsluit de objecten ook voor andere doeleinden dan alleen de rol van opslagdepot voor het VNA. Dit maakt het mogelijk buiten het VNA om op metadata attributen te zoeken en metadata te analyseren en visualiseren.

Wat is Cloud-storage as a service? | Pure Storage

Storage-as-a-Service

Volgens de 2020 publicatie van het marktonderzoek van Quint zet de groei van IT-outsourcing in de zorg door; 75% van de zorgorganisaties geeft aan dat ze meer gaan outsourcen in de toekomst. Storage-as-a-Service (STaaS) van i3 groep zorgt ervoor dat klanten zich geen zorgen hoeven te maken over zaken als performance, continuïteit, beschikbaarheid, en beveiliging. Periodiek wordt alleen betaald voor de gebruikte opslagcapaciteit op basis van een vaste prijs per GB die afhankelijk is van de storage specificaties; alle kosten zijn in deze prijs verdisconteerd. Bovendien bieden we STaaS specifiek voor PACS en VNA, gezien de jarenlange ervaring die i3 groep in deze niche heeft opgedaan.

Uiteraard gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Loyd Slikboer