MVO-beleid i³ groep

Onze MVO doelstelling

Het is onze ambitie om uiterlijk in 2030 een maatschappelijk bewuste organisatie te zijn. Dit betekent dat wij zo veel mogelijk afval scheiden, ons wagenpark volledig elektrisch is, en ons kantoor energiezuinig is. Met het toepassen van de drie MVO-thema’s: People, Planet en Profit zetten wij ons in voor een duurzame toekomst. In het jaarverslag staat dat wij voor deze thema’s duidelijk keuzes maken gebaseerd op risico-analyses, identificatie van nieuwe kansen en een aanpak hanteren die gericht is op continue verbetering. Onze visie zetten wij om in beleid en processen die vervolgens worden vertaald in uitvoerbare plannen, om onze doelstelling voor 2030 te behalen.

Personeelsbeleid

Plezier in het werk, gezondheid, ontwikkeling, diversiteit en een veilige werkomgeving zijn voor ons belangrijke graadmeters binnen het personeelsbeleid. Elke twee jaar doen wij een Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) waarin uiteenlopende zaken als leiderschap, invulling werk, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en communicatie aan de orde komen. Uit het MTO onderzoek in oktober 2021 kwam een overall score van 8,8. Daar zijn wij trots op.

Onze medewerkers kunnen gebruik maken van een online leerplatform waar een ruim aanbod van persoonlijke ontwikkelingstrainingen wordt aangeboden. Daarnaast delen wij onze technische kennis graag met scholieren die aan het begin van hun loopbaan staan. Zo kunnen scholieren bij ons stage lopen en ondersteunen wij regionale studenten in hun persoonlijke ontwikkeling binnen het IT en economisch landschap. 

Duurzaam advies

Wij helpen onze klanten bij het inzichtelijk krijgen van hun huidige IT-omgeving, waarbij wij naast de technische aspecten, zoals performance en capaciteit, ook kijken naar de CO2 belasting. Bij het ontwerpen van een nieuwe IT-omgeving houden wij rekening met de positieve bijdrage die geleverd kan worden aan de energie-efficiënte bedrijfsvoering en MVO-doelstellingen van onze klant. Bewustwording van energiemanagement en recycling van gebruikte IT-middelen zijn daar een goed voorbeeld van. In alle offertes nemen wij duurzaam advies standaard mee. De uiteindelijke aankoopbeslissing blijft de verantwoordelijkheid van de klant maar wij zien het als onze plicht klanten mee te nemen op weg naar een circulaire economie. Alle afgeschreven elektronische apparatuur gekocht bij i³ groep, kunnen wij gecertificeerd afvoeren. Het gaat daarbij specifiek om inzameling, behandeling (dataverwijdering of vernietigen harde schijf), hergebruik of recycling.

Ketenverantwoordelijkheid

Als IT-dienstverlener produceren wij zelf geen producten maar zijn daarin afhankelijk van onze leveranciers. Wij beoordelen onze leveranciers voor zover als mogelijk op naleving van alle toepasselijke milieuwetten en -regelgeving in de landen waar zij actief zijn. Nalevingsgebieden zijn onder meer wettelijke vereisten, mensenrechten en arbeidsnormen, gevaarlijke stoffen, batterijen, verpakkingen, conflictmineralen en logistiek. Onze leveranciers zijn zowel ISO 9001 als ISO 14001 gecertificeerd en conformeren zich aan de RBA (Responsible Business Alliance) gedragscode die gekoppeld is aan onze leveringsvoorwaarden.

Wij worden door een onafhankelijke partij (EcoVadis) getoetst op de thema’s milieu, arbeids- & mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Met het beantwoorden van de auditlist wordt een score opgemaakt die de kwaliteit weergeeft van ons MVO-managementsysteem ten opzichte van de andere organisaties binnen de branche. Voor onze organisatie geeft dit nuttige informatie over hoe onze MVO-prestaties gescoord worden en hoe wij ons kunnen verbeteren. Wij zijn gewaardeerd met een zilveren medaille en scoren daarmee hoger dan veel van onze branchegenoten.