Uw Infrastructuur in veilige handen

Operationele zorg rond de ICT infrastructuur uit handen

De toepassing van informatiesystemen en - technologie  binnen zorginstellingen beperkt zich al lang niet meer tot alleen een kostenpost. Een goede informatievoorziening is van cruciaal en onmisbaar belang voor het primaire zorgproces. Daarbij blijkt tevens dat de complexiteit ervan hand over hand toeneemt. Patiënten en cliënten willen zelf de regie over hun eigen gezondheid in handen hebben en dat niet meer alleen aan artsen en verpleegkundigen overlaten. Dit stelt andere eisen aan de informatievoorziening dan de meer klassieke vormen ervan. Denk daarbij aan zorgportalen waar patiënten hun eigen medische gegevens kunnen inzien, denk aan uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens tussen instellingen, denk aan allerlei vormen van e-Health.

Dit stelt hoge eisen aan de ICT organisatie van zorginstellingen. Hoger dan in het verleden het geval was. Er is een brede en diepgaande ICT expertise en ervaring nodig om de bestaande informatievoorziening in stand te houden, goed te beveiligen en toekomstvast te houden. Deze expertise is niet altijd gemakkelijk te verkrijgen of in stand te houden. Daarnaast zijn hier in veel gevallen behoorlijke investeringen mee gemoeid die ten laste gaan van het werkkapitaal van een organisatie.

U bent én uw medewerkers én uw kapitaal kwijt aan beheer en onderhoud van uw ICT infrastructuur terwijl u wellicht deze mensen en middelen juist wilt gebruiken om uw zorgprocessen te innoveren

Dit kan anders

Wij stellen u voor: Draai het om.

Wij nemen graag de operationele zorg rond de ICT infrastructuur van uw organisatie van u over. En dat kunnen we. Gebaseerd op onze 4 kernbegrippen: Continuity, Availibility, Reliability en Expertise (your Data, our CARE) zorgen wij ervoor dat uw infrastructuur gewoon doet wat ervan wordt verwacht, nu en in de toekomst. Wij garanderen dat in termen van continuïteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onze deskundigheid.

Natuurlijk zijn hier allerlei keuzes in mogelijk. Wij kunnen een deel van uw infrastructuur in beheer nemen of in z’n geheel. Wij kunnen ook uw apparatuur (hardware en software) overnemen en u vervolgens de infrastructuur als dienst aanbieden zodat u alleen het feitelijke gebruik betaalt (pay per use). We kunnen hard- en software voor u aanschaffen zodat u nooit voor (hoge) investeringen komt te staan. We kunnen beheer on-premise uitvoeren of uw rekencentrumfaciliteiten opbouwen op een externe locatie. Wij staan daarbij volledig garant voor een veilige opslag van data op Nederlandse bodem.

Onze diensten

  • 24x7 pro-actieve monitoring
  • Pro-actieve support, voornamelijk op afstand echter indien noodzakelijk, ook on-site
  • Centraal management waardoor u kunt profiteren van schaalgrootte voordelen
  • Gepland onderhoud, dit kan betrekking hebben op zowel hardware onderhoud als software en firmware updates
  • Een financieringsmodel dat voor u eenvoudiger, meer voorspelbaar is en niet drukt op uw investeringen.

We design deliver & manage

CUSTOM CARE

Dé klant bij ons bestaat niet, u echter wel. Waarmee we maar willen zeggen dat elke situatie bij elke klant uniek in z’n soort is. Onze Managed Services contracten zijn daarom altijd maatwerk. Samen met u gebruiken wij onze jarenlange ervaring met Managed Services dienstverlening om voor u een op maat samengesteld dienstenpakket samen te stellen, gebaseerd op uw specifieke organisatie en informatiehuishouding.

Met onze Managed Services dienstverlening nemen wij de beheer- en groeizorgen rond uw infrastructuur en platform uit handen. U kunt uw medewerkers inzetten op innovatie en vernieuwing. Wij zorgen voor de noodzakelijke CARE zodat u uw focus kunt richten op ICT zorginnovatie en – ontwikkeling.Meer weten?

Laat via onderstaand contactformulier uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?* Ja Nee