Disclaimer

Met het gebruik van deze site gaat u akkoord met de volgende disclaimer.

BEDOELING EN INHOUD
Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten nemen van de producten en diensten van i³ groep alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van i³ groep en haar activiteiten. De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het gebeuren dat er eventuele onjuistheden op staan. Het staat i³ groep vrij om informatie en gegevens op deze website te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. i³ groep is niet verantwoordelijk voor schade, dataverlies en indirect/gevolg schade die in verband wordt gebracht met de informatie op deze website.

i³ groep is niet verantwoordelijk voor de informatie die op websites van derden staat waarnaar wordt gelinkt vanaf de domeinen waarop deze disclaimer van toepassing is. i³ groep heeft geen invloed op deze websites en kan niet zorgdragen voor de kwaliteit en inhoud. Hiermee kan i³ groep niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, dataverlies en indirecte/gevolg schade die in verband gebracht wordt met de informatie op deze websites.

PRIVACY
i³ groep hecht grote waarde aan uw privacy. Tijdens uw bezoek wordt anonieme informatie verzameld over het gebruik van deze website voor statistische doeleinden. Uw gegevens aangaande nieuwsbrieven en andere informatieaanvragen worden strikt vertrouwelijk afgehandeld en niet doorverkocht of gedeeld aan of met derden.

Deze website maakt voor sommige functionaliteiten gebruik van cookies. Bijvoorbeeld om stemmen in onze poll bij te houden. Deze cookies worden ook gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via 088-2462000.

MERK EN VORMGEVING
De vormgeving, huisstijl, logo’s en merknamen die in het bezit zijn van i³ groep en haar werkmaatschappijen zijn beschermd door het Nederlands auteursrecht en mogen niet zonder toestemming van de merkhouder worden gereproduceerd, gepubliceerd of gedistribueerd. Deze informatie mag alleen voor persoonlijke of informatieve doeleinden worden gebruikt. i³ groep behoudt zich het recht voor de informatie en communicatie die op de website wordt aangeboden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij deze in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.