Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?

Een regelmatig voorkomende aanleiding voor de aanschaf van VNA software blijkt de aanstaande vervanging van het radiologie en nucleaire geneeskunde PACS. Maar is dit wel terecht dé trigger voor een VNA selectietraject?

Als we bovendien in meer detail kijken naar wat de radioloog zal merken van een goed geïmplementeerd VNA, wordt duidelijk dat de impact op de verslagplek minimaal is.

Healthcare Content Services

Healthcare Content Services is een nieuwe term in Nederland. Het brengt Vendor Neutral Archive (VNA) en Enterprise Content Management (ECM) technologieën samen in één krachtig, geïntegreerd framework voor het opslaan, managen, raadplegen en uitwisselen van allerlei soorten content, waaronder medische beelden, biomedische signaaldata, digitale foto’s, video’s en documenten. De zero-footprint enterprise viewer zorgt voor snelle toegang tot alle opgeslagen content; geïntegreerd binnen het Elektronisch Patiëntendossier, tijdens multidisciplinaire overleggen, en volledig werkplekonafhankelijk. Deze innovatie maakt het mogelijk invulling te geven aan een ziekenhuisbrede beeldmanagement strategie en de informatievoorziening te verbeteren.

Architectuur

Het VNA wordt op basis van het DICOM protocol gekoppeld aan het Picture Archiving and Communication System (PACS) en zal als lange termijn archief fungeren. Het PACS behoudt een stabiel beperkte hoeveelheid aan de meest recente data in de eigen cache. Een onderzoek ouder dan (nader te bepalen, maar laten we zeggen) 2 jaar zal alleen nog in het VNA opgeslagen zijn en niet meer ook in de cache van het PACS.

Er kan voor een configuratie worden gekozen waarbij modaliteiten zoals röntgenapparatuur, MRI en CT scanners direct aan het VNA worden gekoppeld en de nieuw geacquireerde onderzoeken meteen door het VNA worden gerouteerd naar het PACS. De beelden zijn op die manier nagenoeg gelijktijdig beschikbaar in zowel VNA als PACS. Beide systemen beschikken dan over een identieke kopie van de studie en worden op basis van industriestandaarden (in dit geval het IHE-profiel Imaging Object Change Management (IOCM)) geautomatiseerd met elkaar in sync gehouden. Wijzingen die voortkomen uit bijvoorbeeld kwaliteitscontroles – zoals het samenvoegen of splitsen van onderzoeken – worden dan automatisch doorgevoerd in het andere systeem. Dit scheelt de beheerders dubbele administratie.

Diagnostisch werkstation, werklijst- en verslagleggingsfunctionaliteit, en het werkproces van de radioloog blijven onaangeraakt, echter, de aanvragers bekijken de medische beelden nu met de enterprise viewer van het nieuwe Healthcare Content Services systeem. De correcte weergave van deze beelden (denk hierbij bijvoorbeeld aan behoud van annotaties op key images) blijft gewaarborgd door gebruik te maken van DICOM Presentation State.

Wegnemen van zorgen

De radioloog gaat van een alles-online-in-PACS situatie naar een situatie waarin de historische onderzoeken alleen nog beschikbaar zijn binnen de archiefoplossing van een derde partij. Dat brengt vanzelfsprekend zorgen met zich mee, waarvan hieronder een aantal voorbeelden.

Stel dat ik een oud-nieuw vergelijking wil doen en het oude onderzoek is alleen nog binnen het VNA opgeslagen? Hoe lang duurt het dan om de prior study te laden?

Het VNA zorgt dat relevante prior studies al van te voren worden gefilterd en naar het PACS worden gestuurd, zodat deze niet op het moment zelf overgehaald hoeven te worden. Deze zogeheten pre-fetching gebeurt op basis van HL7 of DICOM modality worklist events. In de afwezigheid van een dergelijk event ondersteunt het VNA bovendien post-fetching waarbij het VNA op basis van een nieuw van de modaliteit ontvangen studie, de nieuwe studie én relevante prior studies naar het PACS stuurt.

Als het VNA niet beschikbaar is, kan ik mijn werk niet doen.

Het VNA voldoet aan de eisen en richtlijnen voor hoogkritische klinische systemen gebaseerd op een BIV classificatie van 3-3-3. Van een VNA mag juist worden verwacht dat het uitblinkt in stabiliteit en hoogbeschikbaarheid; niet alleen de afdeling radiologie maar ook andere beeldvormende specialismen in het ziekenhuis zijn hier immers van afhankelijk.

Als het PACS vervangen gaat worden, dan moet weer gemigreerd worden?

Integendeel. Bij een toekomstige vervanging van het PACS door dat van een andere leverancier, wordt geprofiteerd van het feit dat alle onderzoeken al binnen het VNA opgeslagen zijn. Migratie van de data is niet meer nodig, wat zorgt voor een drastische afname van de complexiteit, doorlooptijd en kosten van het project.

 

Aanbeveling

De aanbeveling van i3 groep is daarom niet met het VNA selectietraject te wachten totdat het radiologie en nucleaire geneeskunde PACS onder druk vervangen moet worden. Houd de juiste volgordelijkheid aan; eerst het VNA. 

Loyd Slikboer

Data Recovery Guru
afbeeldingen/news/103.jpg
Het gaat sneeuwen, of toch niet?
afbeeldingen/news/78.jpg
De belofte van S3 object storage voor medische beelden
afbeeldingen/news/68.jpg
Wat is uw databerg waard?
afbeeldingen/news/66.jpg
Waarborgen van kwaliteit grootste uitdaging voor IT Ikazia Ziekenhuis
afbeeldingen/news/60.jpg
Onbezorgd op vakantie?
afbeeldingen/news/54.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png