Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit

Al 40 jaar geleden filosofeerden bedrijven over de mogelijkheid eindgebruikers zelf hun computerapplicaties te laten maken. Daarmee verwachtte men tegen aanzienlijk lagere de kosten zelf software binnen de onderneming te kunnen ontwikkelen.  In die zin waren de zogeheten 4e generatie programmeertalen (4GL) veelbelovend. De echte doorbraak stagneerde; de 4GL’s werkten voornamelijk op grote, zogeheten mainframe computers. Die werden met de komst van het client-server model in toenemende mate vervangen door hardware platforms, zoals werkstations en servers (onder Unix of onder Windows).  Applicatie-ontwikkeling in eigen beheer raakte uit de gratie. Bedrijven kochten voortaan software in de vorm van pakketten die standaard functionaliteit boden voor de diverse bedrijfsprocessen. Daarna volgde de internetrevolutie met geheel andere opvattingen over het programmeren. Ontwikkeltools als Java, .Net en XML zijn nog steeds alleen bedoeld voor gebruik door IT-professionals.

Iteratief en tijdrovend proces

Applicatie-ontwikkeling blijft een tijdrovend proces, waarbinnen eindgebruikers en softwarespecialisten op iteratieve wijze een toepassing bouwen. Ze leveren maatwerk die ruimte creëert in de de ’te krappe jas’ van de standaardoplossingen. Wie zich met zijn bedrijfsprocessen wil onderscheiden, moet wel diep in de buidel tasten. Professionele softwarebouwers zijn schaars en dus duur. Initiatieven, gericht op efficiënte en effectieve applicatie-ontwikkeling en operationele ingebruikname, resulteerden in de agile methodiek en de DevOps aanpak.

IT zorgt voor aansluiting databronnen

De bewezen betere en snellere uitrol van applicaties krijgt ondersteuning van technologie waarmee nu eindelijk de beloften aan eindgebruikers kan worden ingelost: LogicNets stelt elke bedrijfsmedewerker met kennis van een bepaald proces in staat om daarvoor zelf een applicatie te maken. Binnen een paar dagen ben je in staat om met het ontwikkelgereedschap te werken; afhankelijk van de complexiteit, kan je binnen een paar weken een volledig werkende applicatie opleveren.  En die kan betrekking hebben op een heel complex bedrijfsproces waarvan juist een eindgebruiker de achterliggende logica goed kan doorgronden. In de tijd, benodigd om die kennis over te dragen aan een IT-professional, heeft hij of zij de applicatie al lang zelf gemaakt. De vaardigheden van de IT-afdeling worden bij voorkeur ingezet voor het maken van de connecties met de uiteenlopende databronnen, geraadpleegd door de betreffende ’zelfgebouwde’ applicaties.   

No code applicatie ontwikkelplatform

Het LogicNets no code applicatie ontwikkelplatform werkt door middel van een browser met weinig beslag op de systeembronnen. Het oorspronkelijk Nederlandse initiatief bewijst zich zowel nationaal als internationaal in uiteenlopende bedrijfstakken. De gerealiseerde applicaties voldoen aan de gangbare beveiligingsstandaarden. De toepassingen richten zich vooral op het automatiseren van vraaggestuurde processen. De afnemers van een dienst maken daarin hun wensen kenbaar en krijgen op basis van de opgegeven informatie een offerte op maat.  Deze werkwijze treffen we vooral aan in de gezondheidszorg, de bank- en verzekeringswereld, de onderhoudssector en de juridische dienstverlening. In voornoemde sectoren zijn het de materiedeskundigen en niet de IT-professionals die weten welke informatie nodig is om de klant van dienst te zijn.  Juist zij begrijpen de procesgang en de vragen die aan je aan de klanten moet stellen om inzicht te krijgen in hun problematiek en het samenstellen van een adequaat advies. Bedenk de oplossing en bouw de applicatie zonder te programmeren in een ingewikkelde programmacode.

Victor Meerloo, Business Consultant

Data Recovery Guru
afbeeldingen/news/103.jpg
Het gaat sneeuwen, of toch niet?
afbeeldingen/news/78.jpg
De belofte van S3 object storage voor medische beelden
afbeeldingen/news/68.jpg
Wat is uw databerg waard?
afbeeldingen/news/66.jpg
Waarborgen van kwaliteit grootste uitdaging voor IT Ikazia Ziekenhuis
afbeeldingen/news/60.jpg
Onbezorgd op vakantie?
afbeeldingen/news/54.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png