Pak de regie over medische beeldinformatie

Beeldvormende medische technologie speelt een steeds belangrijkere rol in diagnostiek en het volgen van het ziekteverloop. Maar omdat ieder systeem zijn eigen beeldopslag kent, hebben artsen nog altijd geen 360-gradenbeeld van de patiënt. Een Vendor Neutral Archive (VNA) kan helpen. Welke voordelen levert dit op voor artsen en patiënten? 

Wie als patiënt anno 2017 wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, loopt nog altijd grote kans een cd mee te krijgen met daarop de medische beelden. Het kan ook erger. Dan onderga je gewoon twee keer dezelfde onderzoeken.

Te gek voor woorden, vindt Femke Smit, accountmanager healthcare bij i³ groep. “Ziekenhuizen hebben nog altijd geen 360-gradenbeeld van de patiënt. Ieder apparaat heeft zijn eigen beeldopslag met daarop een eigen kijkvenster, een zogenaamde viewer. Er zijn dus allemaal silootjes, maar er is geen overkoepelend ziekenhuisbreed systeem voor alle diagnostische informatie. En dat is zonde, want het zou het werk van artsen ontzettend vergemakkelijken als ze op één plek toegang zouden hebben tot alle beelden. Op die manier houden ze meer tijd over voor het stellen van diagnoses en gesprekken met patiënten.”

Wirwar aan koppelingen

Ziekenhuizen beginnen dit nu ook in te zien, te meer daar wetgeving van ze vraagt dat ze medio 2018 de patiënt toegang moeten kunnen geven tot al hun informatie. Mensen die niet in een ziekenhuis werken, denken vaak dat die informatie al toegankelijk is via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Niets is minder waar, zegt Smit. “Het EPD is vooral een administratief systeem. Het heeft koppelingen naar de belangrijkste diagnostische systemen, zoals de labuitslagen en het PACS. Daarmee is wel een deel van de diagnostische informatie via het EPD toegankelijk, maar lang niet alles. Veel apparatuur werkt nog standalone, van de systemen van oogartsen tot de holteronderzoeken van cardiologie. Er gaat veel tijd verloren met het bij elkaar zoeken van alle diagnostische data, helemaal als een arts ook nog eens wil teruggrijpen op eerdere onderzoeken. Om het nog maar niet te hebben over het risico dat zo ontstaat dat artsen bepaalde informatie over het hoofd zien.”

Het hoeft geen betoog dat een omgeving die bestaat uit losse beeldarchieven en een wirwar aan koppelingen heel lastig te onderhouden is. De beheerlast is dus hoog. Bovendien is voldoen aan de bewaarplicht een crime nu papieren archieven zijn gedigitaliseerd. Smit: “Het kost veel geld aan storage. Er liggen interessante besparingsmogelijkheden als de data die wel moet worden bewaard maar nooit meer hoeft te worden ingezien, automatisch wordt opgeslagen op een goedkoper opslagsysteem, zonder dat artsen of verpleegkundigen daarover hoeven na te denken. Als röntgenbeelden van een botbreuk na genezing automatisch worden overgeheveld naar dit goedkope archief en ook automatisch worden verwijderd zodra de bewaarplicht is verlopen, bespaar je niet alleen op storage, maar belast je ook artsen niet met onnodige informatie.”

Eén centraal archief

De oplossing hiervoor is geen rocket science, maar een heel voor de hand liggende toepassing: één centraal (beeld)archief voor alle klinische informatie: een Vendor Neutral Archive (VNA). Er is dan nog slechts één interface: die tussen het EPD en VNA.

Als de oplossing zo simpel is, waarom past dan slechts een handjevol ziekenhuizen dit toe? “Omdat historisch gezien het PACS zo’n centrale rol speelt in een ziekenhuis”, zegt Smit. “De investering in een VNA is ongeveer even groot als die in een PACS. Dat een PACS op een gegeven moment vervangen moet worden is een no-brainer, terwijl een VNA nog niet is ingeburgerdJe ziet ook dat PACS-leveranciers hun systeem doorontwikkelen tot een ziekenhuisbreed systeem om zo aan die behoefte tegemoet te komen. Maar het nadeel daarvan is dat deze systemen voor het PACS-deel niet ‘vendor neutral’ zijn. Als het ziekenhuis wil overstappen op een ander VNA, ontstaan er grote problemen omdat er een vendor lock-in is gecreëerd met de systemen.

Femke Smit

Leider in Gartner-kwadrant

Smit ziet wel waarom PACS-spelers relatief succesvol zijn op deze markt. “Je hebt ontzettend veel kennis nodig van medische beeldvormende technologie en medische verslaglegging om een goed VNA te bouwen. Het is geen datameer waar je maar zo van alles in kunt gooien en ook weer uit kunt halen, maar echt specialistenwerk.”

Daarom heeft i³ groep geen eigen VNA gebouwd, maar maakt het gebruik van het Acuo VNA van Lexmark Healthcare Solutions (nu onderdeel van Hyland). Deze speler is leider in het Gartner-kwadrant. Smit legt uit: “Lexmark scoort zo goed omdat ze geen PACS hebben omgebouwd tot VNA, maar helemaal opnieuw zijn begonnen, bij de basis. Ze stelden zich de vraag: hoe ziet een medisch (beeld)archief er uit als je het, met de kennis van nu, helemaal opnieuw zou ontwikkelen? Dan kom je logischerwijs tot een heel andere opbouw, want PACS-systemen kennen hun oorsprong in de jaren 90. Daar is in de loop der jaren steeds wat functionaliteit bij gebouwd, maar de basis is niet veranderd. Lexmark heeft juist die basis opnieuw vormgegeven. Het VNA is 100% ‘vendor neutral’, zowel naar de bovenliggende PACS-systemen toe als naar de onderliggende storagesystemen. Je zou zeggen: logisch, dat zegt de naam toch al. Maar er bestaan VNA’s die zich zo noemen maar niet ‘vendor neutral’ zijn.”

Smit vindt de grote kracht van een VNA dat een ziekenhuis de regie over zijn eigen medische beeldinformatie terug krijgt. “Je data zit niet langer in een black box met een viewer, het zit in een glazen huis. De data is daar heel makkelijk uit te halen, dus je kunt desgewenst zo overstappen naar een andere leverancier. Er is nergens een lock-in.”

Businesscase voor een VNA

De businesscase voor een VNA is voor ieder ziekenhuis een andere, afhankelijk van de uitgangssituatie, het implementatiepad en de grootste hick-ups die artsen en klinisch fysici ervaren in hun dagelijkse werk. Wilt u meer weten over de businesscase en de voordelen die uw ziekenhuis kan behalen, download dan hier de whitepaper ‘De businesscase voor een VNA’ of neem contact met ons op. Wij komen graag hier verder met u over praten.

Data Recovery Guru
afbeeldingen/news/103.jpg
Het gaat sneeuwen, of toch niet?
afbeeldingen/news/78.jpg
De belofte van S3 object storage voor medische beelden
afbeeldingen/news/68.jpg
Wat is uw databerg waard?
afbeeldingen/news/66.jpg
Waarborgen van kwaliteit grootste uitdaging voor IT Ikazia Ziekenhuis
afbeeldingen/news/60.jpg
Onbezorgd op vakantie?
afbeeldingen/news/54.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png