Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid

Uitgaan van wat mensen wél kunnen, dat wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. De focus van de zorg ligt er op mens en maatwerk. Moderne medische technologie en ICT, waaronder apps, spelen hierbij een belangrijke rol.

Mensen moeten de regie krijgen over hun eigen gezondheid. Piet Egelmeer, manager Medische Informatie Communicatie Technologie (MICT) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, is heel stellig: de zorg ziet er door de digitalisering over een paar jaar fundamenteel anders uit. En wat zijn eigen ziekenhuis aangaat: dat gaat er mede voor zorgen dat in 2025 de mensen in ’s-Hertogenbosch en omgeving hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer geven van Nederland. Gezondheidswelzijn is gebaseerd op het begrip ‘positieve gezondheid’ van arts-onderzoeker Machteld Huber, en gaat onder meer uit van gezondheid en niet van ziekte.

Gedurfde koers

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft al een lange historie, die teruggaat tot het Groot Gasthuis uit 1274. In schril contrast daarmee staat het hypermoderne ziekenhuis dat in 2011, na drie jaar bouwen, op een perceel van 14 hectare werd gerealiseerd. Kosten: 400 miljoen euro. Het nieuwe JBZ heeft ruim 700 bedden en realiseert met ongeveer 3800 werknemers en 280 specialisten een omzet zo’n 400 miljoen euro.

Egelmeer zwaait samen met Guido Zonneveld de scepter over de afdeling MICT. Deze speelt een cruciale rol bij de gedurfde koers die het ziekenhuis de komende jaren gaat varen. In het licht van een toenemende zorgvraag en een steeds kritischer en mondiger zorgconsument, heeft het JBZ een nieuwe strategie ontwikkeld, vertelt Egelmeer: “Het accent verschuift van ziektebehandeling naar gezondheidswelzijn en naar optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven. De focus van onze zorglevering komt te liggen op de mens en op maatwerk, niet ingeperkt door de strikte kaders van de standaard zorgpaden en werkprocessen. Tenminste, als de kwaliteit en veiligheid daarmee niet in het geding komt. En ook de ziekenhuis-patiëntrelatie in het ziekenhuis verandert als onderdeel van het zorgnetwerk van de patiënt.”

Thuisdialyse

“We willen de zorg zodanig omvormen dat mensen meer regie krijgen over hun eigen gezondheid”, vervolgt Egelmeer. “We gaan van een centraal naar een decentraal model, waarbij het zwaartepunt van de zorg dichter bij de mensen thuis ligt, bijvoorbeeld bij hun huisarts. Het zou daarnaast mooi zijn als mensen samen met hun medisch specialist kunnen beslissen over het hoe en wat van een mogelijke behandeling. Overigens kijken we daarbij wel of, en zo ja in welke mate, mensen de regie kunnen nemen. Lukt dat om welke reden dan ook niet, dan zijn wij er om te ondersteunen.”

“Dit betekent een overstap van een situatie waarin we alle apparatuur in huis hebben, naar een situatie waarin een belangrijk deel van de apparatuur in veelal verkleinde vorm decentraal kan worden aangeboden”, aldus Egelmeer. “Bij de patiënt of de huisarts dus.

i3 Groep

Data Recovery Guru
afbeeldingen/news/103.jpg
Het gaat sneeuwen, of toch niet?
afbeeldingen/news/78.jpg
De belofte van S3 object storage voor medische beelden
afbeeldingen/news/68.jpg
Wat is uw databerg waard?
afbeeldingen/news/66.jpg
Waarborgen van kwaliteit grootste uitdaging voor IT Ikazia Ziekenhuis
afbeeldingen/news/60.jpg
Onbezorgd op vakantie?
afbeeldingen/news/54.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png