Infrastructuur voor EPD of PACS een pijnpunt? Kies voor een ziekenhuis-IaaS

De innovaties in zorg-ICT gaan razendsnel. Levert uw ziekenhuis al betere en efficiëntere zorg, gebruikmakende van de nieuwe digitale mogelijkheden? Of zijn eHealth en de inzet van Artificial Intelligence (AI) nog randverschijnselen met weinig impact? Waarschijnlijk dat laatste. Want IT-afdelingen in ziekenhuizen kunnen het innovatietempo van de markt nauwelijks bijbenen. Ze worden enerzijds beperkt door keuzes uit het verleden, waardoor ze jarenlang vastzitten aan bepaalde platformen die de innovatiekracht beperken. En anderzijds door tijdgebrek. Daardoor blijven waardevolle kansen liggen om de zorg beter en verregaand te digitaliseren.

Denk mee met de business, besteed de backend uit

De ICT-afdeling van een ziekenhuis zou veel meer tijd moeten besteden aan de business en aansluiting vinden bij de medische disciplines om mee te denken over innovatie van zorg. En om alle rompslomp, zoals bijvoorbeeld periodieke ‘tech refreshes’, aan de ‘achterkant’ – lees: de infrastructuur – uit te besteden aan een specialist die precies weet welke infrastructuur nodig is om een EPD, PACS en/of ieder andere medische applicatie te laten draaien. Een IT-specialist die dit kostentechnisch efficiënt kan doen omdat hij dit voor meer ziekenhuizen doet, zodat resources gedeeld kunnen worden en kosten verlaagd.

 

Medische applicaties in eigen beheer, infrastructuur geoutsourced

Het afnemen van IaaS infrastructuur bij een derde partij is dan een goede oplossing. Dit heet ook wel IaaS. Bij die term denken de meeste IT-ers direct aan Azure, AWS of Google. Bestuurders twijfelen nog om hun core applicaties ‘buiten de deur’ te zetten. Behalen ze het doel om de kosten te verlagen van het beheer van de infrastructuur?  

Wat u wilt is een infrastructuur die volledig is voorbereid op een EPD, PACS en/of andere medische applicatie. Een infrastructuur die de juiste performance en beveiliging biedt en daarnaast robuust genoeg is voor de toenemende groei van data. Want juist die aspecten vreten nu tijd van het ICT-personeel. Neem je de infrazorgen weg, dan kan het eigen personeel zich focussen op de medische applicaties, zoals bijvoorbeeld het EPD of PACS om uiteindelijk zorg te verbeteren.

 

Het PACS op IaaS baant een weg naar AI

Neem bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van AI. Het beeldarchief van radiologie is een goudmijn die met AI gedolven zou kunnen worden. De eigen infrastructuur van het ziekenhuis voldoet vaak niet om dat goud te delven; het merendeel van de beelden staat in een storage-omgeving die niet geschikt is voor de perfomance-eisen van AI. Als de ICT-afdeling meedenkt over dit soort innovatie, zijn ze voor zorgverleners van grotere waarde dan wanneer ze alleen maar een infrastructuur beheren.

Bespaar tijd en geld met gezamenlijke disaster recovery

Een ander thema dat veel tijd en geld kost, is disaster recovery. Ieder ziekenhuis heeft een disaster recovery-plan, ongeacht of het tweede datacenter een cold, warm of hot site is. Waarom zou ieder ziekenhuis voor zijn EPD of PACS zijn eigen disaster recovery-oplossing onderhouden als je ook gezamenlijk van één centrale oplossing gebruik kunt maken?  Op die manier kun je de kosten voor disaster recovery met een aantal ziekenhuizen delen, is het beheer centraal geregeld en besparen de ziekenhuizen tijd en daarmee veel geld.

 

Performancegevoelige applicaties

Je kunt in principe iedere zorgapplicatie op IaaS laten landen, maar het brengt vooral verlichting voor de eigen ICT-afdeling bij applicaties die zware eisen stellen aan de onderliggende infrastructuur, zoals het EPD of PACS. Is de infrastructuur voor deze applicaties technisch niet helemaal up-to-date of net te krap bemeten, dan vertaalt zich dat immers onmiddellijk in een slechtere performance. Dit heeft direct impact op de werkzaamheden van de medisch specialisten en heeft effect op de zorgverlening. 


Keuzevrijheid op gebied van techniek

Als u kiest voor IaaS is de vraag waar u de knip legt: beheert u het OS zelf of besteed u dat ook uit? In dat geval kiest u dus eigenlijk voor PaaS: Platform-as-a-Service. Het kan allebei en hangt maar net af van de eigen ICT-strategie.


Denk mee over zorginnovatie

Wilt u dat uw IT-afdeling de tijd en ruimte krijgt om mee te denken met medisch specialisten over zorginnovatie? Zou u als ziekenhuis veel meer gebruik willen maken van eHealth, AI en andere innovaties? Zorg er dan voor dat het IT-personeel niet langer tijd verspilt met het blussen van brandjes. Leg dan het beheer van de infrastructuur in handen van een specialist. Zo houdt u tijd over voor het werk dat écht belangrijk is.

 

 

Marco Reitsma

Infrastructuur voor EPD of PACS een pijnpunt? Kies voor een ziekenhuis-IaaS
afbeeldingen/news/43.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png
INNOVATING    INFORMATION    INFRASTRUCTURES