Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen

Zeker, een Healthcare Content Management (HCM)-systeem helpt ziekenhuizen om bepaalde kosten te drukken. Kostenbesparing mag echter niet meer dan een bijrol spelen bij het bepalen van een langetermijnstrategie voor HCM. Waarom vind ik dat?

Healthcare Content Management is een relatief nieuwe term in Nederland. Het brengt Enterprise Content Management (#ECM) en Vendor Neutral Archive (#VNA)-technologieën samen in één krachtig, geïntegreerd framework voor het opslaan, managen, raadplegen en uitwisselen van allerlei soorten content, waaronder medische beelden, biomedische signaaldata, digitale foto’s, video’s en documenten.

Een significant deel van alle patiëntgegevens ‘leeft’ buiten het Elektronisch Patiëntendossier (#EPD). Een #HCM strategie richt zich juist op deze content en zorgt dat deze binnen het EPD beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers. Dit resulteert in een completer patiëntendossier.

Idealiter volgt uit de #businesscase voor een HCM-systeem natuurlijk een terugverdientijd. Maar met name de voordelen voor de kliniek – en daar gaat het uiteindelijk om – laten zich lastig kwantificeren (en misschien moet je dat ook niet willen). Zo hoeft een specialist niet meer in verschillende systemen te zoeken omdat er met de Universele Viewer snel toegang is tot alle beschikbare content behorend bij een patiënt. Dit is een zwaarwegend voordeel in de businesscase, maar het gaat ver om dit uit te drukken in tijdwinst per consult (en dus een hogere throughput of meer tijd voor de patiënt).

Toch geld besparen

Toch zijn er wel degelijk voorbeelden van #kostenbesparing die concreet gemaakt kunnen worden. Zo kunnen door de inzet van HCM dure opslagsilo’s van PACS-en gereduceerd worden tot een stabiel beperkte hoeveelheid, de zogenaamde working storage. Ook kunnen kosten worden bespaard op migraties bij #PACS- en storagevervangingen. Afgaand op het feit dat PACS-en gemiddeld eens in de 10 jaar worden vervangen en #storage eens in de 5 jaar, kunt u wel uitrekenen hoe vaak gemigreerd moet worden gedurende de (wettelijk voorgeschreven) levensduur van medische data. Bijkomend voordeel van een HCM-systeem is dat al deze migraties zonder productieverstoringen kunnen worden uitgevoerd.

Ook kan op het vlak van koppelingen financieel voordeel worden gerealiseerd. Zo hoeven niet alle PACS-en afzonderlijk aangesloten te worden op de regionale #XDS-infrastructuur, maar volstaat één koppeling met het HCM-systeem. Daarnaast kan, indien gewenst, het aantal viewer integraties in het EPD worden beperkt.

Bij i3 groep adviseren we om aspecten als interne informatievoorziening, performance bij het raadplegen van beelden, transmurale informatie-uitwisseling, beschikbaarheid en migraties leidend te laten zijn bij het opstellen van de businesscase. Als een HCM-systeem en bijbehorende #universeleviewer zorgvuldig worden geïmplementeerd, zullen zorgverleners hier merkbaar van gaan profiteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Een deel van de investering in een HCM-systeem is inderdaad op termijn terug te verdienen, maar dit is niet de drijvende kracht achter deze innovatie.

Deze column verscheen in Editie 9 van Op Koers

Loyd Slikboer

Data Recovery Guru
afbeeldingen/news/103.jpg
Het gaat sneeuwen, of toch niet?
afbeeldingen/news/78.jpg
De belofte van S3 object storage voor medische beelden
afbeeldingen/news/68.jpg
Wat is uw databerg waard?
afbeeldingen/news/66.jpg
Waarborgen van kwaliteit grootste uitdaging voor IT Ikazia Ziekenhuis
afbeeldingen/news/60.jpg
Onbezorgd op vakantie?
afbeeldingen/news/54.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png