EPD uit de muur

Veel zorginstellingen worstelen met de capaciteits-spagaat wat betreft hun ICT afdeling: Er is veel meer vraag naar ICT gerelateerde oplossingen dan dat er mogelijkheden zijn die te realiseren. Waar zet het ICT management vervolgens de (soms beperkte) personele capaciteit op in en hoe worden dan de resterende problemen opgelost? That’s the question!

De complexiteit van de informatiehuishouding in de Zorg neemt daarbij toe. De tijd van een puur registratief/administratief Ziekenhuis Informatie Systeem ligt achter ons, net als de slogan: ‘de patiënt staat centraal’.

De patiënt (of cliënt, in het algemeen echter de burger) neemt zèlf de regie in zijn eigen gezondheidsproces. Onderzoekt zèlf optredende symptomen door middel van internet, maakt eigen keuzes wat betreft behandeltrajecten, artsen en zorginstellingen. Wil daarbij ook zeker inzage in zijn of haar medische gegevens, zelf afspraken maken, etc.

E-health staat hierbij centraal. Dit is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Andere thema’s bij e-Health zijn bijvoorbeeld videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie en ook de vraag hoe zorgpersoneel werkt met e-health. Dit gaat dus allemaal om gewenste functionaliteit die met behulp van ICT gerealiseerd dient te worden.

Het EPD is hierbij de aorta ten aanzien van patiënt/cliënt informatie. Verstopping in de informatievoorziening vanuit het EPD leidt onherroepelijk tot ernstige verstoring en mogelijk stilstand van de zorgprocessen met alle patiënt-gerelateerde risico’s van dien.

Veel instellingen zullen dus keuzes moeten maken. Zetten we onze kennis en deskundigheid in op noodzakelijke innovatie vernieuwing rond e-Health of op een robuust en betrouwbaar beheer van het EPD?

Daarnaast speelt het voortdurend groeiend eisenpakket dat EPD leveranciers stellen aan de ICT infrastructuur. Zowel Chipsoft als EPIC breiden hun EPD functionaliteit in snel tempo uit waarmee continue zwaardere eisen worden gesteld aan de onderliggende technologie en infrastructuur. Daarmee komt een einde aan de werkwijze waarbij een infrastructuur voor een periode van ca 5 jaar werd aangeschaft, gedurende die periode werd afgeschreven en een ziekenhuis het daarmee wel redde. In plaats daarvan ontstaat nu in de praktijk onduidelijkheid in het noodzakelijke ICT investeringsniveau op de kortere en middellange termijn. En dat in een periode dat financiering en marges bij veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen toch al onder druk staan.

i3 groep biedt hiervoor een alternatief door middel van Managed Services. Op basis van de specificaties van de EPD leveranciers richten wij de voor u noodzakelijke infrastructuur in, financieren en beheren dit en zorgen dat deze infrastructuur continue up-to-date is en blijft voldoen aan de eisen die eraan worden gesteld in termen van performance, betrouwbaarheid, veiligheid en robuustheid.

U betaalt hiervoor natuurlijk, dat kan niet anders ….

U betaalt echter vooraf overeengekomen bedragen die afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals gebruik (pay-per-use), omvang, aantallen noodzakelijke licenties, on-premise, cloud of hybride, etc. En uiteraard ook de wijze waarop u het technisch beheer van de infrastructuur geregeld wenst te hebben inclusief incident- en changemanagement, rapportages, intensiteit van monitoring en nog een scala aan indicatoren. Dit wordt allemaal vooraf afgesproken en vastgelegd zodat u volstrekte helderheid hebt in uw operationele kosten gedurende de contractuele looptijd van uw EPD. In feite dus een infrastructuur-abonnement en daarom noemen wij dit EPD uit de muur.

Gerbrand Landman

Data Recovery Guru
afbeeldingen/news/103.jpg
Het gaat sneeuwen, of toch niet?
afbeeldingen/news/78.jpg
De belofte van S3 object storage voor medische beelden
afbeeldingen/news/68.jpg
Wat is uw databerg waard?
afbeeldingen/news/66.jpg
Waarborgen van kwaliteit grootste uitdaging voor IT Ikazia Ziekenhuis
afbeeldingen/news/60.jpg
Onbezorgd op vakantie?
afbeeldingen/news/54.jpg
Van SLA naar SLX: het gaat om de beleving
afbeeldingen/news/44.jpg
Wat merkt de radioloog eigenlijk van een Vendor Neutral Archive?
afbeeldingen/news/42.jpg
Groeit het infrabeheer je boven het hoofd? 4 selectiecriteria voor een managed services provider
afbeeldingen/news/39.jpg
Voorkom dat jouw data lake overstroomt
afbeeldingen/news/33.jpg
Bescherming van privacy begint bij de bescherming van data
afbeeldingen/news/36.jpg
Waardeloze data, dure opslag: de 90/10 regel van strategisch datamanagement
afbeeldingen/news/35.jpg
Software-ontwikkeling door eindgebruikers eindelijk realiteit
afbeeldingen/news/32.jpg
EPD uit de muur
afbeeldingen/news/31.jpg
Content servicesysteem: kompas op digitaal transformatietraject
afbeeldingen/news/29.jpg
Jeroen Bosch Ziekenhuis legt accent op gezondheid
afbeeldingen/news/28.jpg
Pathe: Onze bioscopen worden multifunctionele theater- en congrescentra
afbeeldingen/news/27.jpg
Healthcare Content Management: het gaat niet om het terugverdienen
afbeeldingen/news/23.jpg
AVG voor de zorg
afbeeldingen/news/24.jpg
Tussen arts en metaal
afbeeldingen/news/22.jpg
Object storage in de herkansing
afbeeldingen/news/21.jpg
Pak de regie over medische beeldinformatie
afbeeldingen/news/20.jpg
ROAD Belastingdienst Storage gegund aan i3 groep
afbeeldingen/news/.png