Eén platform voor alle patiëntgebonden informatie

Met de HCS oplossing worden alle beelden en documenten uit alle PACS silo’s in één breed archief opgeslagen. Met de universele viewer bieden wij eindgebruikers één 360˚ multi-modality view op informatie afkomstig van alle beeldvormende -ologiën.

Healthcare Content Services: alle medische beelden toegankelijk via één viewer

Healthcare Content Services: alle medische beelden toegankelijk via één viewer

U heeft als ziekenhuis tientallen beeldvormende modaliteiten, die allemaal hun eigen opslag hebben. Door versnipperde data-opslag verliezen medisch specialisten veel tijd. Om het nog maar niet te hebben over gevallen waarbij onderzoeksresultaten volledig over het hoofd worden gezien. De behoefte van ziekenhuizen tot een centraal toegankelijk Enterprise Imaging Systeem of Vendor Neutral Archive is dan ook groot. Doorontwikkeling van een bestaand PACS heeft echter nadelen, aangezien het een afdelingssysteem is en niet ontworpen als centraal systeem en tevens kan de extra functionaliteit nooit volledig worden losgekoppeld van het bestaande PACS. Er ontstaat een vendor lock-in. i³ healthcare heeft op basis van het Hyland portfolio een volledig open Enterprise Image-platform gecreëerd dat enerzijds koppelt met alle diagnostische systemen en document management systemen en anderzijds met HiX, Epic, Cerner en Nexus : i³'s Healthcare Content Services (HCS). Op deze manier houdt u de regie over hoe u medische beeldinformatie en andere patiëntgebonden documenten (de ongestructureerde data) op een eenvoudige manier ontsluit voor uw medisch specialisten, verplegend of zorgondersteunend personeel.

BEELDEN EN GEGEVENS ZIJN MEER DAN PLAATJES EN GETALLEN

Meer informatie?


Neem dan contact met ons op.

HCS speelt in op meerdere behoeften van specialisten
en verplegend personeel

  • Doordat medisch specialisten nu eindelijk eenvoudig een 360 graden beeld van de patiënt bij de hand hebben, kunnen ze zich focussen op het stellen van de juiste diagnose en het gesprek met de patiënt.
  • Multidisciplinair overleg verloopt sneller en beter, doordat alle data van de patiënt overzichtelijk via één scherm kan worden getoond.
  • Eenvoudig om de medische beelden via een portal beschikbaar te stellen aan de patiënt.
  • Data kan eenvoudiger worden gedeeld met andere schakels in de zorgketen, zowel eerstelijns partijen als huisarts, fysiotherapeut of diëtist.
  • Dure PACS migraties door een vendor lock-in behoren tot het verleden, omdat HCS écht ‘vendor neutraal’ is.
  • Met business rules voldoen ziekenhuizen aan de bewaarplicht en worden selecties gemaakt welke data wel of niet bewaard wordt.
  • Met rollen en rechten kan worden bepaald wie toegang heeft tot welke data, waardoor een ziekenhuis direct voldoet aan de privacy richtlijnen.
  • Bij updates en upgrades van het EPD hoeft nog maar één interface te worden getest: die naar HCS.

Alle patiëntgegevens
centraal inzichtelijk

Voor het tonen van opgeslagen informatie is het van belang dat voor zoveel mogelijk specialismen en behandelaars de gewenste informatie op een eenvoudige en eenduidige manier getoond kan worden. Eenheid en vermindering van ‘user interfaces’ leiden tot een rustige ervaring van de digitale werkplek. Met onze HCS oplossing is er een naadloze integratie met uw EPD, of het nu HiX, Epic, Cerner of Nexus is en daarnaast ondersteunt het de werkprocessen op de afdeling en maakt het mogelijk om de beelden op patiëntniveau in samenhang te combineren, te bewerken en te beoordelen.

HCS maakt alle patiëntgebonden documenten (zowel DICOM als non-DICOM) toegankelijk via één viewer: echo’s, ECG’s, maar ook radiologieverslagen, doorverwijzingen, patiënt consent documenten, second opinions en andere documenten. Deze viewer kan worden ontsloten via het EPD. Daarmee wordt het EPD eindelijk dé plek waar alle data over een patiënt samenkomt.

Aan de basis van het HCS ligt een centraal archief waarin alle medische beelden en documenten in hun oorspronkelijke formaat worden opgeslagen. De HCS-viewer is in staat om al die verschillende bestandsformaten te openen.

Eén geïntegreerd werkproces maakt einde aan work-arounds

Met ons HCS in combinatie met het EPD zorgen wij ervoor dat processen in een ziekenhuis lopen zoals ze ook behoren te verlopen. De Enterprise Content Management (ECM) module van ons HCS (OnBase) maakt het bovendien mogelijk om workflows creëren. Iets wat in ziekenhuizen vaak nog onderbelicht is, maar wat echt voor een ongekende efficiency boost zou kunnen zorgen en de financiële kant van de operatie/het ziekenhuis direct ten goede komt. Elke denkbare koppeling kan met onze OnBase systemen gemaakt worden. Ook aan de zogenaamde niet zorg kant van een ziekenhuis. Denk aan Human Resource systemen, Helpdesk systemen, administratieve systemen, enzovoort. Op die manier krijgt elk ziekenhuis en iedere zorginstelling nog meer inzicht in haar processen, waardoor het makkelijker wordt om optimalisatie slagen te maken.

Maar misschien nog belangrijker is het feit dat artsen voortdurend verschillende applicaties moeten opstarten om een compleet beeld te krijgen van een patiënt. Het EPD wordt namelijk nu echt  (eindelijk) de spil in (werk)processen. "Onder water" maakt het EPD de koppeling naar het centrale archief, zonder dat daarvoor een aparte applicatie hoeft te worden geopend of opgestart. Wat tot een grotere efficiency leidt en heel veel tijd bespaart, waardoor specialisten zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn en altijd alle cruciale informatie voorhanden hebben om over het welzijn van patiënten te kunnen oordelen.

 

Het belang van een
gedegen IT Architectuur binnen Healthcare

i³ groep is zeker in Healthcare één van de meest vooruitstrevende partijen die een voorkeur heeft om vanuit een open standaard te werken om mogelijke ‘lock-ins’ te voorkomen. Wat ook betekent dat een ziekenhuis de vrijheid heeft om altijd te kunnen switchen en in principe met niemand getrouwd is. Iets wat we doen door een Service Oriented Architectuur te realiseren die toekomstvast is. Wat betekent dat we niet alleen eventuele toekomstige kostbare migraties voorkomen, maar ook dat we met behulp van data BI (Business Intelligence) voorhanden hebben om processen beter en sneller te kunnen laten verlopen. En misschien nog wel mooier, dat we data kunnen gaan uitwisselen en delen met andere instanties, zodat we processen kunnen benchmarken en leren van elkaar.

Als iedereen dezelfde taal spreekt, is dat niet alleen mogelijk, maar is dat ook wat we eigenlijk allemaal zouden moeten willen. Al was het maar om de zorg en het welzijn van patiënten beter te kunnen borgen in de toekomst.